dimecres, 4 de setembre del 2013

f i n i t

tot caduca
caduca la roba, caduca el que el temps ens roba
és caduc el temps que duc aquí 
caduca la vida orgànica i són finits fins i tot els objectes orbiculars que ens condueïxen indirectament i inefable a la idea d'infinit
tot és finit