dimecres, 4 de setembre del 2013

f i n i t

tot caduca
caduca la roba, caduca el que el temps ens roba
és caduc el temps que duc aquí 
caduca la vida orgànica i són finits fins i tot els objectes orbiculars que ens condueïxen indirectament i inefable a la idea d'infinit
tot és finitr e t a l l s

Trilogia de sensacions
Tres dies
Tres films

r e t a l l s

https://vimeo.com/72096367

https://vimeo.com/72110435

https://vimeo.com/72293126